Acer pal. 'Shaina'

Acer pal. 'Shaina'

60-70 cm C.7,5L
rouge
24,50 €