Cornus kousa 'China Girl'

50-60 cm C.5L blanc 17,75 €