Cornus kousa 'National'

50-60 cm C.5L blanc 19,25 €