Cornus kousa 'Samaritan'

50-60 cm C.5L blanc/vert 17,75 €