Acorus gramineus 'Ogon'

Acorus gramineus 'Ogon'

Touffe GDT.9