Antennaria plantaginifolia

Antennaria plantaginifolia

Touffe GDT.9