Baptisia 'Twilight Prairieblues'

Baptisia 'Twilight Prairieblues'

Touffe GDT.9